Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
3
Tổng cộng:
4,929,933
Sự kiện đã tổ chức
Ngay hoi Cong ty Crucialtec Vina ngay 26-12-2015
Ngày hội Công ty Crucialtec Vina ngày 26/12/2015
Địa điểm tổ chức: Sân vận động Đại Phúc - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 26/12/2015
Ngày 26/12/2015 tại Sân vận động Đại Phúc - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh, Công ty tổ chức sự kiện Vững Bền kết hợp với Công ty TNHH Crucialtec Vina tổ chức Festival 2015 cho toàn thể CBCNV các công ty thành viên