Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
3
Tổng cộng:
5,663,968
Sự kiện đã tổ chức
Le cong bo - gioi thieu Du An Khu Do Thi Hai Quan - Tam Giang
Lễ công bố - giới thiệu Dự Án Khu Đô Thị Hải Quân - Tam Giang
Địa điểm tổ chức: Thôn Đông - xã Tam Giang - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.
Hạng mục tổ chức:
Thời gian tổ chức: 16/12/2018
Hình ảnh sự kiện: