Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
11
Tổng cộng:
4,935,971
Sự kiện đã tổ chức
Le khanh thanh Nha may GEO NATION Viet Nam
Lễ khánh thành Nhà máy GEO NATION Việt Nam
Địa điểm tổ chức: KCN Yên Phong MR - KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 03/10/2018
Hình ảnh sự kiện: