Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
5
Tổng cộng:
4,935,949
Sự kiện đã tổ chức
10 nam Thanh lap va Phat trien Ngay hoi gia dinh nam 2018 Cong ty TNHH Tenma Viet Nam
10 năm Thành lập và Phát triển, Ngày hội gia đình năm 2018 Công ty TNHH Tenma Việt Nam
Địa điểm tổ chức: KCN Quế Võ 1 - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 9/12/2018
Hình ảnh sự kiện:

.