Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
3
Tổng cộng:
5,295,808
Sự kiện đã tổ chức
Le khanh thanh Nha may san xuat son bot - Nha may KCC Ha Noi
Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất sơn bột - Nhà máy KCC (Hà Nội)
Địa điểm tổ chức: KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 22/1/2019
Hình ảnh sự kiện: