Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
3
Tổng cộng:
5,140,993
Sự kiện đã tổ chức
Xuan sum vay 2018 Cong ty Hawee
Xuân sum vầy 2018 Công ty Hawee
Địa điểm tổ chức: KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 12/1/2019
Hình ảnh sự kiện: