Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
9
Tổng cộng:
5,481,949
Sự kiện đã tổ chức
Le khanh thanh Nha may Cong ty TNHH O Sung RF Vina
Lễ khánh thành Nhà máy Công ty TNHH O Sung RF Vina
Địa điểm tổ chức: KCN Quế Võ 3 - Quế Võ - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 28/3/2019
Hình ảnh sự kiện: