Hỗ trợ trực tuyến
VănPhòng:
0222.3711347
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
7
Tổng cộng:
5,364,953
Sự kiện đã tổ chức
Le Lien hoan tong ket cuoi nam 2019
Lễ Liên hoan tổng kết cuối năm 2019
Địa điểm tổ chức: KCN Song Khê Nội Hoàng - Bắc Giang
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện: sân khấu,bàn ghế, nhân sự sự kiện, MC chương trình, Tiệc ngọt, âm thanh và ánh sáng
Thời gian tổ chức: 12/1/2020
Ngày 12/1/2020 Công ty tổ chức sự kiện Vững Bền kết hợp với CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BOVIET tổ chức Liên hoan tổng kết cuối năm 2019 cho toàn thể CBCNV Công ty.