Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
5
Tổng cộng:
6,175,391
Sự kiện đã tổ chức
Chuong trinh Ngay hoi doan ket 2020
Chương trình Ngày hội đoàn kết 2020
Địa điểm tổ chức: KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện: sân khấu,bàn ghế, nhân sự sự kiện, MC chương trình, Tiệc mặn, âm thanh và ánh sáng
Thời gian tổ chức: 17/1/2021
Ngày 17/1/2021 Công ty tổ chức sự kiện Vững Bền kết hợp với công đoàn Công ty Liwayway Hà Nội tổ chức Chương trình Ngày hội đoàn kết 2020
Hình ảnh sự kiện: