Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,250,081
Sự kiện đã tổ chức
Hoi khoa 25 Truong THCS Lien Bao 1993 - 1997
Hội khóa 25 Trường THCS Liên Bão 1993 - 1997
Địa điểm tổ chức: Liên Bão - Tiên Du - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 13/11/2022
Ngày 13/11/2022 Ban liên lạc niên khóa 1993 - 1997 tổ chức Hội khóa 25 Ngày trở về Trường THCS Liên Bão 1993 - 1997