Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,268,096
Sự kiện đã tổ chức
Ngay hoi 1-6-2022 Cong ty TNHH CNTP Liwayway Ha Noi
Ngày hội 1/6/2022 Công ty TNHH CNTP Liwayway Hà Nội
Địa điểm tổ chức: KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 29/5/2022
Ngày 29/5/2022 Công ty TNHH CNTP Liwayway Hà Nội tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho toàn thế con em cán bộ CNV Công ty