Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,268,108
Sự kiện đã tổ chức
Le khanh thanh nha may moi Cong ty TNHH CPO Viet Nam
Lễ khánh thành nhà máy mới Công ty TNHH CPO Việt Nam
Địa điểm tổ chức: KCN Thuận Thành 3 - Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 1/4/2022
Ngày 1/4/2022 Công ty TNHH CPO Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành nhà máy mới Công ty TNHH CPO Việt Nam