Cong ty To Chuc Su Kien Vung Ben Tai Bac Ninh
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0862 855 475
Miss Thủy:
0947 096 691
Khách Online:
1
Tổng cộng:
6,318,734
Sự kiện đã tổ chức
Le trao giai Elmich
Lễ trao giải Elmich
Địa điểm tổ chức: TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Hạng mục tổ chức: Tổ chức sự kiện trọn gói
Thời gian tổ chức: 2/12/2023
Ngày 2/12/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH tổ chức Lễ trao giải Elmich tại Trung tâm thương mại DABACO TP. Bắc Ninh